fb noscript
  Bạn cần hỗ trợ
Menu

Thông tin thanh toán

Thông tin tài khoản chuyển khoản:

+ Chủ tài khoản: Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp Công nghệ Cyber
+ Số tài khoản:  1913 047 0230 888
+ Tại Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
+ Chi nhánh:  Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc tài khoản cá nhân tại các ngân hàng khác:

Tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)
+ Chủ tài khoản: Đỗ Hoài Nam
+ Số tài khoản:  0620 101 224 005
+ Tại Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)
+ Chi nhánh:  Giảng võ, Hà Nội.

Tài khoản Ngân hàng cổ phần thương mại ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
+ Chủ tài khoản: Đỗ Hoài Nam
+ Số tài khoản:  1021 000 652 307
+ Tại Ngân hàng:  Ngân hàng cổ phần thương mại ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
+ Chi nhánh:  Đống Đa, Hà Nội.

Tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
+ Chủ tài khoản: Đỗ Hoài Nam
+ Số tài khoản:  1410 205 437 163
+ Tại Ngân hàng:  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
+ Chi nhánh:  Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bình luận trên facebook