fb noscript
  Bạn cần hỗ trợ
Menu

Hỗ trợ bán hàng ngay cả khi mất kết nối Internet

Phần mềm chạy trên nền tảng Internet tuy nhiên vì một lý do nào đó trong quá trình sử dụng bị mất Internet thì người dùng vẫn có thể bán hàng bình thường không bị ảnh hưởng, khi có intenet trở lại hệ thống sẽ tự động đồng bộ các chứng từ bán hàng này về hệ thống máy chủ để đồng bộ dữ liệu.

Một tính năng thật là tuyệt vời đúng không nào !!!

Bình luận trên facebook