fb noscript
  Bạn cần hỗ trợ
Menu

Hệ thống báo cáo đa dạng, khoa học

Phần mềm có hệ thống báo cáo đa dạng chia theo các phân hệ cần quản lý như mua hàng, bán hàng, quản lý kho, công nợ, thu chi, sổ quỹ tiền mặt ...

Cho phép in báo cáo theo nhiều hình thức kết xuất báo cáo dễ dàng ra các file excel, pdf. Các mẫu báo cáo cập nhật theo chuẩn tài chính kế toán và luôn theo thông tư mới nhất của Bộ tài chính.

Bình luận trên facebook