Chị Lê Tiểu Nhi

12/10/2018

Công tác theo dõi các báo cáo: doanh thu, công nợ cũng đều rất tiện lợi, bất kể chủ shop có đang ở đâu đi nữa.

 • Chị Phạm Phương

  Chị Phạm Phương

  Công tác theo dõi các báo cáo: doanh thu, công nợ cũng đều rất tiện lợi, bất kể chủ shop có đang ở đâu đi nữa.

  12/10/2018
 • Anh Nam Hoàng Văn

  Anh Nam Hoàng Văn

  Công tác theo dõi các báo cáo: doanh thu, công nợ cũng đều rất tiện lợi, bất kể chủ shop có đang ở đâu đi nữa.

  12/10/2018