Menu

Chủ động kiểm soát tồn kho hàng hóa

Thông qua phần mềm quản lý cửa hàng thời trang MShopKeeper, chủ cửa hàng/quản lý tức thời biết được tồn kho hàng hóa theo từng màu sắc, kích cỡ,.... biết được mặt hàng nào đang bán chạy và còn tồn ít để chủ động nhập hàng thêm hàng về hoặc mặt hàng nào tồn nhiều hoặc lỗi mốt để có kế hoạch khuyến mại, giảm giá

Thông qua phần mềm quản lý cửa hàng thời trang MShopKeeper, chủ cửa hàng/quản lý tức thời biết được tồn kho hàng hóa theo từng màu sắc, kích cỡ,.... biết được mặt hàng nào đang bán chạy và còn tồn ít để chủ động nhập hàng thêm hàng về hoặc mặt hàng nào tồn nhiều hoặc lỗi mốt để có kế hoạch khuyến mại, giảm giá

Bình luận trên facebook